Клинични пътеки, за които "СБАЛББ Перник" ЕООД има договор с РЗОК:


КП 90 - ХОББ- остра екзацербация;
КП 91 - Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 г.възраст;
КП 92 - Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 години;
КП 94 - Дигностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 г.;
КП 96 - Гнойно -възпалителни заболявания на бронхобелодробната система при лица над 18 годишна възраст;
КП.98 - Бронхоскопски процедури - диагностични и терапевтични, при заболявания на бронхобелодробната система;
КП.99 - Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при заболявания на бронхобелодробната система при лица над 18 годишна възраст;

Лечението на болни с туберкулоза се извършва съгласно изискванията на Националната Програма за борба с туберкулозата и Програма DOTS и е напълно безплатно за пациентите.

Галерия

banner

За пациентите

petience

История

banner3re

TOP