СПЕЦИАЛИЗИРАНА    БОЛНИЦА   ЗА   АКТИВНО   ЛЕЧЕНИЕ     НА     БЕЛОДРОБНИ    БОЛЕСТИ   -   ПЕРНИК    ЕООД

гр. Перник-2307   месност  „Голо бърдо”  тел:0884999636

"СБАЛББ Перник" ЕООД обявява прием на лекари със или без специалност/пълен или непълен работен ден/.

Изисквания: 1.Автобиография;

                     2. Диплома за зъвършено образование/ призната специалност;

                     3. Умения за работа с медицинска документация;

                     4. Умения за работа с компютър;

              

                 Справка на тел: 0884999632 

     
                                                                                   Управител:……………
                                                                                                        / Д-р Асен Асенов/                                   

Галерия

banner

За пациентите

petience

История

banner3re

TOP