Съобщение за удължаване на срока за избор на доставчик на газьол за отопление, маркиран червен, с 0,1 % S за нуждите на СБАЛББ – Перник ЕООД, за нуждите на „СБАЛББ – Перник“ЕООД
Съобщение за удължаване на срока за избор на доставчик на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „СБАЛББ – Перник“ЕООД
СБАЛББ Перник ЕООД обявява процедура за избор на фин.институция за комплексно банково обслужване. Поканата е публикувана в сайта на МЗ на 10.10.2018г.
Избор на доставчик на газьол за отопление ,маркиран червен, с 0,1 %S за нуждите на СБАЛББ - Перник ЕООД
Доставка на електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група , пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на СБАЛББ - Перник ЕООД
Доставка на медикаменти за нуждите на СБАЛББ - Перник ЕООД
Доставка на медицински изделия за нуждите на СБАЛББ - Перник ЕООД
Доставка на газьол за отопление за нуждите на СБАЛББ Перник
Доставка на електрическа енергия за нуждите на СБАЛББ Перник ЕООД
Доставка на медицински изделия за нуждите на „ СБАЛББ – Перник“ЕООД

Галерия

banner

За пациентите

petience

История

banner3re

TOP